دسته بندی ها
بزن بریم

لم دادن به انگلیسی

لم دادن در زبان انگلیسی

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی لم دادن در زبان انگلیسی را گوش کنید. لم دادن در زبان انگلیسی – در زبان انگلیسی دو فعل lay…