دسته بندی ها
بزن بریم

متن اخبار انگلیسی با ترجمه فارسی

آموزش زبان انگلیسی با اخبار چرخ کپنهاگ

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی اخبار چرخ کپنهاگ را گوش کنید. آموزش زبان انگلیسی با اخبار چرخ کپنهاگ خبر 167 ام است، که به معرفی چرخ…

آموزش زبان انگلیسی با اخبار گوشی گوگل پیکسل

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی اخبار گوشی گوگل پیکسل را گوش کنید. آموزش زبان انگلیسی با اخبار گوشی گوگل پیکسل 2 خبر 163 ام است، که  به…

Ayatollah Rafsanjani passes away

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتیAyatollah Rafsanjani passes away را گوش کنید. Ayatollah Rafsanjani passes away – آموزش زبان انگلیسی با اخبار 152٫ متن انگلیسی با ترجمه…