دسته بندی ها
بزن بریم

متن خبر انگلیسی با ترجمه

آموزش زبان انگلیسی با اخبار چرخ کپنهاگ

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی اخبار چرخ کپنهاگ را گوش کنید. آموزش زبان انگلیسی با اخبار چرخ کپنهاگ خبر 167 ام است، که به معرفی چرخ…

آموزش زبان انگلیسی با اخبار گوشی گوگل پیکسل

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی اخبار گوشی گوگل پیکسل را گوش کنید. آموزش زبان انگلیسی با اخبار گوشی گوگل پیکسل 2 خبر 163 ام است، که  به…