دسته بندی ها
بزن بریم

مزه ها در زبان انگلیسی

بیان مزه در زبان انگلیسی

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی مرتبط را گوش کنید مزه در زبان انگلیسی – برای بیان مزه در زبان انگلیسی از چه افعالی استفاده می…