دسته بندی ها
بزن بریم

مطابقت فعل با فاعل

مطابقت در زبان انگلیسی Concord – بخش دوم

 مطابقت در زبان انگلیسی – در این آموزش بخش دوم انواع مطابقت در زبان انگلیسی را همراه با مثال برای شما آموزش می دهیم. با ما همراه باشید.     مطابقت در…