دسته بندی ها
بزن بریم

مطابقت فعل و فاعل در انگلیسی

مطابقت در زبان انگلیسی Concord – بخش دوم

 مطابقت در زبان انگلیسی – در این آموزش بخش دوم انواع مطابقت در زبان انگلیسی را همراه با مثال برای شما آموزش می دهیم. با ما همراه باشید.     مطابقت در…

مطابقت در زبان انگلیسی Concord – بخش اول

مطابقت در زبان انگلیسی – در این مقاله انواع مطابقت در زبان انگلیسی را همراه با مثال برای شما آموزش می دهیم. با ما همراه باشید.     مطابقت در زبان…