دسته بندی ها
بزن بریم

معانی مختلف stop

معانی مختلف stop در جمله زبان انگلیسی

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی مرتبط را گوش کنید در این مقاله با معانی مختلف stop در جمله زبان انگلیسی آشنا می شوید و نکات…