دسته بندی ها
بزن بریم

معنی خیلی کم به انگلیسی

خیلی کم به زبان انگلیسی

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی مرتبط را گوش کنید خیلی کم به زبان انگلیسی یا به ندرت در زبان انگلیسی با قید Rarely بیان می…