دسته بندی ها
بزن بریم

معنی high به انگلیسی

high در زبان انگلیسی به چه دردی میخوره؟

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی high در زبان انگلیسی را گوش کنید. در دسته بندی واژگان زبان انگلیسی، یک گروه به صفت ها اختصاص داده شده…