دسته بندی ها
بزن بریم

مفعول مستقیم و غیرمستقیم در انگلیسی

مفعول در زبان انگلیسی – نکات طلایی

مفعول در انگلیسی (Object) : Object یا مفعول در انگلیسی شخصي يا شي ای است كه فعل بر آن واقع مي­ شود. به عبارت ديگر دريافت­ كننده عمل فعل است، مانند:…

حالات اسم – حالت مفعول مستقیم در انگلیسی

همانطور که گفتیم در زبان انگلیسی اسم ۵ حالت عمده را به خود می‌گیرد ما در این آموزش حالت مفعول مستقیم در انگلیسی اسم با مثال به طور کامل به شما آموزش…