دسته بندی ها
بزن بریم

مفعول مطلق

مفعول در زبان انگلیسی – نکات طلایی

مفعول در انگلیسی (Object) : Object یا مفعول در انگلیسی شخصي يا شي ای است كه فعل بر آن واقع مي­ شود. به عبارت ديگر دريافت­ كننده عمل فعل است، مانند:…