دسته بندی ها
بزن بریم

موقعیت مکانی به انگلیسی

بیان موقعیت مکانی به زبان انگلیسی

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی بیان موقعیت مکانی به زبان انگلیسی را گوش کنید. جا یا موقعیت مکانی به زبان انگلیسی با کلمات مختلفی به کار…