دسته بندی ها
بزن بریم

نکات مهم گرامری

تلفن به انگلیسی

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی مرتبط را گوش کنید  تلفن به انگلیسی چی میشه؟ در این مقاله به بیان کلمات مختلف زبان انگلیسی که معنای…

انواع نگاه در زبان انگلیسی

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی انواع نگاه در زبان انگلیسی را گوش کنید. در زبان انگلیسی افعال مختلفی برای بیان نگاه کردن مورد استفاده قرار می…

تفاوت get و gotten در زبان انگلیسی

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی تفاوت get و gotten در زبان انگلیسی را گوش کنید. تفاوت get و gotten در زبان انگلیسی– آیا میدانید بین صورت مفعولی…

نگاه گذرا به زبان انگلیسی چی میشه؟

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی نگاه گذرا به زبان انگلیسی را گوش کنید. آیا می دانید نگاه کوتاه در زبان انگلیسی چگونه بیان می شود؟ منظور…