دسته بندی ها
بزن بریم

نکات کاربردی زبان انگلیسی

ساخت متضاد صفات در زبان انگلیسی

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی مرتبط را گوش کنید  ساخت متضاد صفات در زبان انگلیسی- آیا با روش ساخت متضاد صفات در زبان انگلیسی آشنا…