دسته بندی ها
بزن بریم

نکات کلیدی گرامر انگلیسی

کاربرد join در زبان انگلیسی

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی کاربرد join در زبان انگلیسی را گوش کنید. کاربرد join در زبان انگلیسی – در زبان انگلیسی برای بیان پیوستن…

کاربرد could در زبان انگلیسی – بخش دوم

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی کاربرد could در زبان انگلیسی – بخش دوم را گوش کنید. آیا می توانید توانایی انجام کار را به زبان انگلیسی…

care در زبان انگلیسی چه کاربردهایی دارد؟

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی care در زبان انگلیسی را گوش کنید. آیا با کاربردهای care در زبان انگلیسی آشنا هستید؟ آیا می دانید در زبان…

آوردن – بردن در زبان انگلیسی

  [restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی کاربرد bring در زبان انگلیسی را گوش کنید. اگر در زبان انگلیسی بخواهیم در مورد آوردن یا بردن…

صفت great در زبان انگلیسی چه کاربردی دارد؟

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی صفت great در زبان انگلیسی را گوش کنید. در پاسخ به سوال در زبان انگلیسی برای بیان بزرگی از چه واژه هایی…