دسته بندی ها
بزن بریم

واژه مسافت به انگلیسی

مسافت در انگلیسی

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی مسافت در انگلیسی را گوش کنید. مسافت در انگلیسی – برای بیان مسافت در انگلیسی از واژه Journey استفاده می شود….