دسته بندی ها
بزن بریم

پشیمان در زبان انگلیسی

بیان پشیمانی در زبان انگلیسی

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی مرتبط را گوش کنید بیان پشیمانی در زبان انگلیسی با واژه های مختلفی امکان پذیر است. منظور از پشیمانی این…