دسته بندی ها
بزن بریم

پیرزن به زبان انگلیسی

پیر و سالخورده به زبان انگلیسی

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی پیر و سالخورده به زبان انگلیسی را گوش کنید. برای بیان پیر و سالخورده به زبان انگلیسی از چه کلماتی استفاده…