دسته بندی ها
بزن بریم

کاربرد almost

قید almost در زبان انگلیسی چه کاربردی دارد؟

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی کاربرد قید almost در زبان انگلیسی را گوش کنید. کاربرد almost در زبان انگلیسی – آیا با کاربردهای قید almost…