دسته بندی ها
بزن بریم

کاربردهای if و whether در زبان انگلیسی

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی کاربردهای if و whether در زبان انگلیسی را گوش کنید. کاربرد if در انگلیسی – در زبان انگلیسی از ­if استفاده…