دسته بندی ها
بزن بریم

کاربرد join در زبان انگلیسی

کاربرد join در زبان انگلیسی

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی کاربرد join در زبان انگلیسی را گوش کنید. کاربرد join در زبان انگلیسی – در زبان انگلیسی برای بیان پیوستن…