دسته بندی ها
بزن بریم

کاربرد new در زبان انگلیسی

در این پست به بررسی کاربرد new در زبان انگلیسی می پردازیم. در زبان انگلیسی سه واژه با معنای جدید و نو وجود دارد که هریک کاربرد خاصی دارند. با…