دسته بندی ها
بزن بریم

کاربرد new در زبان انگلیسی

کاربرد new در زبان انگلیسی

در این پست به بررسی کاربرد new در زبان انگلیسی می پردازیم. در زبان انگلیسی سه واژه با معنای جدید و نو وجود دارد که هریک کاربرد خاصی دارند. با…