دسته بندی ها
بزن بریم

کاربرد o’clock در زبان انگلیسی

کاربرد o’clock در زبان انگلیسی

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی کاربرد o’clock در زبان انگلیسی را گوش کنید. آیا با کاربرد o’clock در زبان انگلیسی آشنا هستید؟ در زبان انگلیسی نحوه…