دسته بندی ها
بزن بریم

کاربرد really در زبان انگلیسی

کاربرد really در زبان انگلیسی

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی مرتبط را گوش کنید  کاربرد really در زبان انگلیسی به عنوان قید متداول است. این کلمه در جمله زبان انگلیسی…