دسته بندی ها
بزن بریم

کاربرد so

کاربرد ضمیر So و One در زبان انگلیسی

  در این آموزش با کاربرد so و one به عنوان ضمیر در زبان انگلیسی آشنا خواهیم شد. کاربرد ضمیر So : 1. so را نیز شبیه it برای جانشین…