دسته بندی ها
بزن بریم

گرامر اسم در انگلیسی

اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش

تا اینجا با انواع اسم در زبان انگليسی آشنا شدیم اما باید بدانیم اسامی در زبان انگلیسی از نقطه نظر دستوری به 2 طبقه اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش نیز…

انواع اسم در زبان انگلیسی-نکات طلایی

انواع اسم در زبان انگلیسی – در زبان انگليسی اسامی به 5 دسته گروه‌بندی می‌شوند. در اين مقاله به معرفی انواع اسم در زبان انگلیسی و کاربرد آنها در زبان انگليسی…