دسته بندی ها
بزن بریم

گرامر حالت ملکی

حالت اضافی یا حالت ملکی اسم – بخش اول

در این آموزش حالت اضافی یا حالت ملکی اسم یکی دیگر از حالات عمده اسم با مثال به طور کامل به شما آموزش خواهیم داد. با ما همراه باشید.  …