دسته بندی ها
بزن بریم

گرامر صفت

صفت اشاره در انگلیسی – نکات کلیدی

  7- صفت اشاره در انگلیسی (Demonstrative adjective) 1. صفت اشاره در انگلیسی برای اشاره به دور و نزدیک به کار برده می‌شوند و معمولاً به دو نوع متمایز می گردند…

صفات عددی در زبان انگلیسی

اعداد در زبان انگلیسی نیز صفات دارند که به صفات اعداد در زبان انگلیسی صفات عددی می گویند. در این آموزش صفات عددی را به شما آموزش میدهیم. با ما همراه باشید….

صفات کمی در زبان انگلیسی – نکات مهم

انواع صفت در انگلیسی -همانطور که گفته شد انواع صفت در گرامر انگلیسی به 8 دسته تقسیم می شوند در این آموزش صفات کمی یکی دیگر از 8 دسته انواع صفت…

انواع صفت در زبان انگلیسی – نکات کلیدی

انواع صفت در زبان انگلیسی – در زبان انگلیسی صفات به 8 دسته تقسیم می شوند در این آموزش با انواع صفت در زبان انگلیسی و تعریف صفت خاص، توصیفی، ملکی…