دسته بندی ها
بزن بریم

گرامر ضمیر ملکی

انواع ضمیر – ضمایر ملکی در انگلیسی

ضمير کلمه‌ای دستوری است که جانشين يک اسم يا عبارتی اسمی می‌شود. ضميرها انواع مختلفی دارند و به 8 دسته تقسیم می‌شوند. در این آموزش با انواع ضمیر در زبان…