دسته بندی ها
بزن بریم

گرامر ضمیر

ضمایر استفهامی در زبان انگلیسی

ضمایر استفهامی انگلیسی – همانطور که می دانید ضمایر استفهامی از چگونگی و وضعیت مرجع خود پرسش و سوال می کنند. ضمایر استفهامی انگلیسی 5 شکل متفاوت دارند که ما…

ضمیر اشاره غیرمعین در زبان انگلیسی

ضمایر اشاره انگلیسی ضمایری هستند که به اسامی که بعد از آن حاضر می‌شود اشاره می‌کنند و جانشین آنها می گردند. ضمایر اشاره انگلیسی به دو قسمت تقسیم می‌شوند. در…

ضمایر اشاره معین در زبان انگلیسی – بخش دوم

ضمایر اشاره در انگلیسی ضمایری هستند که به اسامی که بعد از آن حاضر می‌شود اشاره می‌کنند و جانشین آنها می گردند. ضمایر اشاره در انگلیسی به دو قسمت تقسیم می‌شوند. دسته…

انواع ضمیر – ضمایر ملکی در انگلیسی

ضمير کلمه‌ای دستوری است که جانشين يک اسم يا عبارتی اسمی می‌شود. ضميرها انواع مختلفی دارند و به 8 دسته تقسیم می‌شوند. در این آموزش با انواع ضمیر در زبان…