دسته بندی ها
بزن بریم

گرامر any

کاربرد صحیح صفات some and any

در این مقاله کاربرد some و any را همراه با مثال به شما آموزش خواهیم داد. کاربرد صحیح بعضی صفات : کاربرد some و any :  معنی اصلی کلمه some، مخصوص (Particular) و…