دسته بندی ها
بزن بریم

but در زبان انگلیسی

but در زبان انگلیسی چه کاربردهایی دارد؟

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی but در زبان انگلیسی را گوش کنید. but در زبان انگلیسی-آیا می دانید در زبان انگلیسی از but در چه مواردی استفاده…