دسته بندی ها
بزن بریم

each در زبان انگلیسی

every و each در زبان انگلیسی چه کاربردی دارند؟

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی every و each در زبان انگلیسی را گوش کنید. در زبان انگلیسی برای  سخن گفتن در مورد  تعداد آدم ها یا…