دسته بندی ها
بزن بریم

pronoun در زبان انگلیسی

استفاده از ضمیر در زبان انگلیسی

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی استفاده از ضمیر در زبان انگلیسی را گوش کنید. در این پست به نکات کاربردی گرامر استفاده از ضمیر در زبان…