دسته بندی ها
بزن بریم

quick در زبان انگلیسی

quick در زبان انگلیسی

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی مرتبط را گوش کنید آیا کاربرد quick در زبان انگلیسی و سایر صفت های زبان انگلیسی که قید نیز هستند…