خانه و آپارتمان

خانه اجاره کردن

لغات انگلیسی خانه اجاره کردن 1 lease lease اجاره کردن (رهن کردن) kitty kitty صندوق پول rent-free rent-free معاف از اجاره بها landlady landlady صاحب‌خانه (زن) 2 evict evict بیرون کردن boarder boarder مستاجر landlord landlord صاحب‌خانه (مرد) sublet sublet اجاره فرعی دادن (ملک اجاره ای را اجاره دادن) 3 …

ادامه نوشته »

خانه خریدن

لغات انگلیسی خانه خریدن 1 occupy occupy اشغال کردن (صرف کردن، (در جایی) سکونت داشتن) buy buy خریدن market market بازار buyer buyer خریدار 2 offer offer پیشنهاد homeowner homeowner صاحبخانه dispossess dispossess مصادره کردن (محروم کردن) vacant vacant خالی (از سکنه) 3 vacant possession vacant possession خانه فاقد مستاجر …

ادامه نوشته »

انواع خانه

لغات انگلیسی انواع خانه 1 mansion mansion عمارت (خانه مجلل) split-level split-level اسپلیت-لول (خانه) hut hut کلبه country house country house خانه اربابی (عمارت اربابی) 2 accommodation accommodation محل سکونت (مسکن، منزل) motorhome motorhome ماشین کاروان back-to-back back-to-back خانه دیوار به دیوار maisonette maisonette خانه دو واحدی 3 A-frame A-frame …

ادامه نوشته »

اتاق های یک خانه

لغات انگلیسی اتاق های یک خانه 1 utility room utility room رختشویخانه (موتورخانه) drawing room drawing room اتاق پذیرایی larder larder گنجه خوراکی (پستو) recreation room recreation room اتاق استراحت و تفریح (اتاق تلویزیون) 2 pantry pantry گنجه خوراکی (پستو) room room اتاق box room box room اتاق یک تخته …

ادامه نوشته »

اجزای خانه

لغات انگلیسی اجزای خانه 1 stoop stoop پله های جلوی در front door front door در ورودی window window پنجره story story طبقه 2 gable gable سه گوشی دیوار (زیر شیروانی) indoors indoors داخل (ساختمان) rotunda rotunda ساختمان مدور (ساختمان گنبدی) mezzanine mezzanine میان اشکوب (در سالن تئاتر) (طبقه میانی) …

ادامه نوشته »

دکوراسیون داخلی

لغات انگلیسی دکوراسیون داخلی 1 detailing detailing ریزه کاری (ظریف کاری) glaze glaze لعاب (برق) wallpaper wallpaper کاغذ دیواری patterned patterned طرحدار 2 knick-knack knick-knack خرت و پرت (خرده ریز) hang hang آویزان کردن (آویزان بودن، آویزان شدن) ornament ornament تزئین کردن (آراستن) ladder ladder نردبان 3 fitting fitting لوازم …

ادامه نوشته »

باغ و حیاط

لغات انگلیسی باغ و حیاط 1 sundial sundial ساعت آفتابی deck deck ایوان (بالکن) flowerpot flowerpot گلدان hanging basket hanging basket آویز سبد گل 2 lawn lawn چمن (علفزار) bird feeder bird feeder آشیانه چوبی پرنده shed shed انبار (آلونک، آغل) conservatory conservatory گلخانه 3 pond pond تالاب (برکه) jungle …

ادامه نوشته »

توصیف ساختمان

لغات انگلیسی توصیف ساختمان 1 decay decay پوسیدگی (تباهی، خرابی) level level هموار (صاف) furnished furnished مبله cozy cozy دنج (گرم و نرم) 2 weathering weathering هوازدگی (تغییر رنگ) model home model home خانه نمایشگاه (خانه نمونه) abandoned abandoned متروکه unfurnished unfurnished بدون اثاثیه 3 rot rot پوسیدن (فاسد شدن) …

ادامه نوشته »

موقعیت خانه

لغات انگلیسی موقعیت خانه 1 drive drive خیابان (جاده) uptown uptown بالاشهر leafy leafy پر برگ (پر شاخ و برگ، برگ‌دار) floor plan floor plan نقشه ساختمان 2 gated community gated community شهرک مسکونی محصور back back پشت (عقب) provincial provincial ایالتی (استانی) urban urban شهری 3 nearby nearby نزدیک …

ادامه نوشته »

تجهیزات خانه

لغات انگلیسی تجهیزات خانه 1 cistern cistern مخزن آب (تانک آب) mail slot mail slot صندوق پست درب منزل radiator radiator رادیاتور lift lift آسانسور (بالابر) 2 corridor corridor راهرو (دالان) baseboard baseboard قرنیز smoke alarm smoke alarm آشکارساز دود lock lock قفل 3 fire alarm fire alarm سامانه اعلام …

ادامه نوشته »
Call Now Button