بدن انسان

ساختمان داخلی بدن

لغات انگلیسی ساختمان داخلی بدن 1 abdomen abdomen شکم Achilles tendon Achilles tendon زردپی آشیل anus anus مقعد (مخرج) aorta aorta شاهرگ آئورت 2 appendix appendix آپاندیس artery artery سرخرگ biceps biceps ماهیچه دوسر بازو bile duct bile duct مجرای صفرا (زردابراه) 3 bladder bladder مثانه blood blood خون bowel …

ادامه نوشته »

جذابیت مردانه

لغات انگلیسی جذابیت مردانه 1 adonis adonis مرد جوان فوق‌العاده جذاب babe magnet babe magnet (هر چیز یا فرد)جذب‌کننده زنان([هر چیز یا فردی که زنان را به خود جذب می‌کند]) beefcake beefcake مرد عضلانی (مرد خوش‌هیکل، مرد بدن‌ساز) boyish boyish پسرانه (پسرمانند) 2 butch butch مردانه (مردمانند، شبیه مردها، خشن …

ادامه نوشته »

جذابیت زنانه

لغات انگلیسی جذابیت زنانه 1 babe babe دختر زیبا (جوان) (زن جوان جذاب) Barbie doll Barbie doll زن جذاب (ولی احمق) (باربی) beautiful beautiful زیبا (جذاب، خوشایند) beauty queen beauty queen ملکه زیبایی (در مسابقات زیبایی) 2 belle belle زن یا دختر زیبا (زیباترین زن یا دختر (در مکانی بخصوص)) …

ادامه نوشته »

جذابیت

لغات انگلیسی جذابیت 1 adonis adonis مرد جوان فوق‌العاده جذاب allure allure جاذبه (کشش، گیرایی) alluring alluring اغواکننده (فریبنده، جذاب) angelic angelic معصوم (پاک، مانند فرشته (زیبا، مهربان و …)) 2 arm candy arm candy همراه جذاب (زن زیبا) babe babe دختر زیبا (جوان) (زن جوان جذاب) babe magnet babe …

ادامه نوشته »

موقعیت و حرکت بدن

لغات انگلیسی موقعیت و حرکت بدن 1 posture posture حالت (بدن) supine supine خوابیده به پشت lumbering lumbering سنگین و بدقواره deft deft استادانه (ماهرانه) 2 relaxed relaxed آسوده‌خاطر (بی‌خیال، آرام) graceful graceful موقر (برازنده، موقرانه، موزون) slumped slumped لمیده (لم داده) ungainly ungainly بد قواره (چغر) 3 slouchy slouchy …

ادامه نوشته »

حالت چهره

لغات انگلیسی حالات چهره 1 expression expression حالت (چهره) dirty dirty کثیف (گرد و خاکی) glaze glaze بی نور شدن چشم ها (بی حالت شدن چشم ها) blush blush سرخ شدن 2 glower glower اخم و تخم کردن (با خشم نگاه کردن، ترشرویی کردن) frown frown اخم grin grin لبخند …

ادامه نوشته »

توصیف ظاهر بدن

لغات انگلیسی توصیف ظاهر بدن 1 Obese Obese چاق (فربه) Roly-poly Roly-poly چاق و چله (تپل) Rotund Rotund گرد (خپل) Bony Bony استخوانی (بسیار لاغر) 2 Slender Slender باریک (اندام) (لاغر) Beefy Beefy گوشتالو (هیکلی) Endomorph Endomorph درون دیس (چاق مادرزاد) Lanky Lanky دیلاق (دراز و بدقواره) 3 Underweight Underweight …

ادامه نوشته »

پوست

لغات انگلیسی پوست 1 Albino Albino زال Wart Wart زگیل Dark Dark تیره (بیرنگ (توصیف رنگ)) Skin Skin پوست 2 Eczema Eczema اگزما Birthmark Birthmark ماه گرفتگی (خال مادر زاد) Blackhead Blackhead جوش سرسیاه Blotch Blotch لک (خال) 3 Jaundice Jaundice یرقان (زردی) Complexion Complexion رنگ پوست (رنگ و رو) …

ادامه نوشته »

استخوان ها و ماهیچه ها

لغات انگلیسی استخوان ها و ماهیچه ها 1 Muscle Muscle ماهیچه (عضله) Tailbone Tailbone دنبالچه Humerus Humerus استخوان بازو Vertebra Vertebra استخوان های مهره 2 Scapula Scapula استخوان کتف (استخوان سرشانه) Ulna Ulna زند زیرین Patella Patella کشکک زانو (کاسه زانو) Femur Femur استخوان ران 3 Breastbone Breastbone استخوان جناغ …

ادامه نوشته »

دهان و دندان

لغات انگلیسی دهان و دندان 1 Tonsil Tonsil لوزه Tartar Tartar رسوب (دندان) Molar Molar دندان آسیاب Enamel Enamel مینا (دندان) 2 Saliva Saliva بزاق Root Root ریشه (دندان) Tooth Tooth دندان Crown Crown تاج دندان 3 Filling Filling پر کردن (دندان) فیلینگ Cavity Cavity کرم خوردگی (دندان) (سوراخ) Palate …

ادامه نوشته »
Call Now Button