خرید

انواع فروشگاه

لغات انگلیسی انواع فروشگاه 1 antique antique عتیقه betting shop betting shop قمارخانه bookmaker bookmaker دلال شرط‌بندی bookshop bookshop کتاب‌فروشی 2 boutique boutique مغازه کوچک (لباس) (بوتیک) baker’s baker’s نانوایی barber’s barber’s آرایشگاه مردانه (سلمانی) butcher’s butcher’s قصابی 3 chain chain زنجیره charity shop charity shop فروشگاه خیریه chemist’s chemist’s …

ادامه نوشته »

در فروشگاه

لغات انگلیسی در فروشگاه 1 aisle aisle راهرو assistant assistant دستیار bargain basement bargain basement بخشی از یک فروشگاه، معمولا در زیرزمین، که اجناس با قیمت ارزان‌تری فروخته می‌شوند (مغازه تخفیف‌دار) cash register cash register صندوق پول (مغازه و …) (دستگاه دخل مغازه) 2 CCTV CCTV سیستم تصاویر مداربسته counter …

ادامه نوشته »

بخش های فروشگاه

لغات انگلیسی بخش های فروشگاه 1 accessory accessory لوازم جانبی appliance appliance اسباب (وسیله، دستگاه) bedding bedding ست روتختی و روبالشی book book کتاب 2 clothing clothing لباس cookware cookware ظروف آشپزی (وسایل آشپزخانه) craft craft هنر دستی (صنایع دستی) crockery crockery ظروف سفالی 3 cutlery cutlery کارد و چنگال …

ادامه نوشته »

خرید از فروشگاه

لغات انگلیسی خرید از فروشگاه 1 bargain bargain خرید ارزان (چانه زنی (سر قیمت)، ارزان) bargain bargain چانه زدن barter barter معامله کالا به کالا کردن basket basket سبد (زنبیل) 2 browse browse گشت زدن (در مغازه بدون خرید کردن) (نگاه کردن، گشتی زدن) buy buy خریدن carrier bag carrier …

ادامه نوشته »

خرید آنلاین

لغات انگلیسی خرید آنلاین 1 account account حساب bid bid قیمت پیشنهاد کردن (در مزایده شرکت کردن، در مناقصه شرکت کردن) bid bid پیشنهاد (قیمت) (درخواست) billing billing صورتحساب 2 buyer buyer خریدار cancellation cancellation لغو (فسخ) checkout checkout صندوق (مغازه، فروشگاه و …) (گیشه پرداخت قیمت کالا) condition condition …

ادامه نوشته »

هزینه و پرداخت

لغات انگلیسی هزینه و پرداخت 1 asking price asking price قیمت فروش barcode barcode رمزینه (بارکد) bid bid پیشنهاد (قیمت) (درخواست) bid bid قیمت پیشنهاد کردن (در مزایده شرکت کردن، در مناقصه شرکت کردن) 2 cash cash پول نقد cash and carry cash and carry بازار فروش عمده کالا در …

ادامه نوشته »
Call Now Button