جرم و قانون

مشاغل حقوقی

لغات انگلیسی مشاغل حقوقی 1 justice of the peace justice of the peace دادرس دادگاه بخش (قاضی دادگاه صلح) lawyer lawyer وکیل barrister barrister وکیل‌مدافع (وکیل) solicitor solicitor وکیل 2 jurist jurist حقوق دان (قانون دان) magistrate magistrate دادرس (رئیس بخش دادگاه بدوی، مجری عالی) notary notary سر دفتر اسناد …

ادامه نوشته »

پروسه های قانونی و حقوقی

لغات انگلیسی پروسه های حقوقی و قانونی 1 waive waive صرفنظر کردن (از حق خود گذشتن، بخشیدن) grant grant اهدا کردن (دادن، پذیرفتن) claim claim مطالبه کردن lawsuit lawsuit طرح دعوی در دادگاه (دادخواهی) 2 marriage marriage ازدواج record record ثبت کردن (یادداشت کردن) interrogate interrogate بازجویی کردن (بازپرسی کردن) …

ادامه نوشته »

اسناد حقوقی

لغات انگلیسی اسناد حقوقی 1 subclause subclause بند فرعی (ماده فرعی) notarize notarize تنظیم کردن سند رسمی declaration declaration اعلامیه (بیانیه، اظهاریه) signatory signatory امضا کننده (صاحب امضا) 2 draw up draw up تنظیم کردن (سند) (منعقد کردن، نوشتن) bond bond اوراق بهادار (اوراق قرضه، ضمانت نامه) contractual contractual قراردادی …

ادامه نوشته »

عدالت

لغات انگلیسی عدالت 1 statutory statutory قانونی jurisdiction jurisdiction حوزه قضایی (قلمرو دادرسی) judicial judicial قضائی breach breach نقض (تخلف) 2 legal legal حقوقی uphold uphold تایید کردن infringe infringe نقض کردن (زیر پا گذاشتن، شکستن) equity equity عدل (انصاف) 3 break break شکستن legitimate legitimate مشروع (قانونی، حلال) illegal …

ادامه نوشته »

انواع مجازات

لغات انگلیسی انواع مجازات 1 solitary confinement solitary confinement زندان انفرادی committal committal روند فرستادن به زندان (روند انتقال به بیمارستان روانی) probation probation عفو مشروط (آزادی مشروط) hang hang به دار آویختن (دار زدن) 2 house arrest house arrest حصر خانگی (بازداشت خانگی) remit remit بخشیدن (معاف کردن) commutable …

ادامه نوشته »

انواع جرم

لغات انگلیسی انواع جرم 1 tax evasion tax evasion گریز از مالیات (فرار از پرداخت مالیات) felony felony جرم (بزه) piracy piracy دزدی دریایی offense offense جرم (قانون شکنی، تخطی) 2 kerb-crawling kerb-crawling سوار کردن زنان بدکاره perjury perjury شهادت دروغ (سوگند دروغ (در دادگاه)) manslaughter manslaughter قتل غیر عمد …

ادامه نوشته »

پلیس

لغات انگلیسی پلیس 1 billy club billy club باتوم state trooper state trooper افسر نیروی پلیس آمریکا FBI FBI اف.بی.آی (پلیس فدرال آمریکا) police officer police officer مامور پلیس (افسر) 2 bust bust دستگیر کردن (غافلگیرانه بازرسی کردن) takedown takedown حمله غافلگیرانه پلیس swat team swat team گروه ضربت (کماندوها) …

ادامه نوشته »

رسیدگی به پرونده های جنایی

لغات انگلیسی رسیدگی به پرونده های جنایی 1 line-up line-up صف مظنونین به منظور شناسایی criminology criminology جرم شناسی interrogate interrogate بازجویی کردن (بازپرسی کردن) missing person missing person گمشده 2 crack crack متوقف کردن lie detector lie detector دستگاه دروغ سنج identification parade identification parade صف مظنونین به منظور …

ادامه نوشته »

زندان

لغات انگلیسی زندان 1 death row death row بند اعدامی ها (بخش محکومین به مرگ) prisoner prisoner زندانی probation officer probation officer افسر عفو مشروط detention detention توقیف (بازداشت، حبس) 2 confinement confinement حبس (اسارت) breakout breakout فرار از زندان high-security high-security فوق امنیتی prison visitor prison visitor ملاقاتی (ملاقات …

ادامه نوشته »

مجرمان

لغات انگلیسی مجرمان 1 robber robber سارق (دزد) fraudster fraudster کلاهبردار (متقلب) firestarter firestarter شخص حریق زا (فرد آتش افروز) intruder intruder متجاوز (دزد) 2 convict convict مجرم (محکوم) arsonist arsonist فرد آتش‌افروز (شخص حریق‌زا) stalker stalker مزاحم (تعقیب کننده) offender offender مجرم 3 felon felon مجرم (جانی، گناهکار) hustler …

ادامه نوشته »
Call Now Button