فرهنگ

عناصر داستان

لغات انگلیسی عناصر داستان 1 description description توصیف (شرح) narrator narrator راوی (گوینده داستان) prose prose نثر (نوشتار) motif motif بن مایه (درون مایه، موتیف) 2 characterization characterization شخصیت پردازی tension tension تنش (درگیری) first person first person اول شخص (داستان نویسی) (اول شخص (دستور زبان)) dialogue dialogue دیالوگ (مکالمه) …

ادامه نوشته »

افراد مشغول در دنیای موسیقی

لغات انگلیسی افراد مشغول در دنیای موسیقی 1 tribute band tribute band گروه های تقلیدی (گروه های شبیه گروه های معروف به منظور ادای احترام به آن گروه) trumpeter trumpeter نوازنده ترومپت (شیپورچی) songwriter songwriter ترانه‌سرا piper piper فلوت زن (نی انبان زن) 2 falsetto falsetto خواننده با صدای فالستو …

ادامه نوشته »

آلات موسیقی

لغات انگلیسی آلات موسیقی 1 drum machine drum machine ماشین درام (نوع ساز موسیقی الکترونیک) dulcimer dulcimer سنتور piccolo piccolo فلوت پیکولو xylophone xylophone زیلوفون (ساز موسیقی پیانو مانند) 2 harpsichord harpsichord هارپسیکورد (چمبالو) guiro guiro گیرو (ساز کوبه ای آمریکای لاتین) bugle bugle بوق (شیپور) plectrum plectrum پیک (مضراب، …

ادامه نوشته »

موسیقی زنده

لغات انگلیسی موسیقی زنده 1 live live زنده (برنامه و …) (در حال پخش) microphone microphone میکروفن (بلندگو) audience audience حضار (بیننده) tour tour سفر کردن 2 tour tour تور موسیقی (کنسرت) act act اجرا (پرده) festival festival جشنواره (فستیوال) program program برنامه 3 amplifier amplifier تقویت‌کننده الکترونیکی (تقویتگر الکترونیکی) …

ادامه نوشته »

گوش دادن به موسیقی

لغات انگلیسی گوش دادن به موسیقی 1 MP3 player MP3 player دستگاه پخش موسیقی volume volume بلندی صدا hit hit آهنگ موفق و پرفروش (بهترین آهنگ) single single تک آهنگ 2 disc jockey disc jockey دی‌جی compilation compilation گردآوری (مجموعه (آهنگ و …)، گلچین) playlist playlist فهرست ترانه‌ها chart chart …

ادامه نوشته »

توصیف موسیقی

لغات انگلیسی توصیف موسیقی 1 beat beat ضرب (ریتم، ضرباهنگ) melody melody ملودی (آهنگ) motif motif بن مایه (درون مایه، موتیف) virtuoso virtuoso هنرمندانه (استادانه) 2 verse verse بیت (آیه، مصراع) upbeat upbeat شاد (سرزنده، بشاش) rendition rendition ریمیکس (تنظیم جدید) soft soft ملایم (آرامش بخش، کم‌رنگ) 3 harmonic harmonic …

ادامه نوشته »

نوشتن و نشر آثار

لغات انگلیسی نوشتن و نشر آثار 1 satirize satirize به صورت طنز نقد کردن (هجو کردن، مسخره کردن) typesetter typesetter حروف چین write write نوشتن (تحریر کردن) lampoon lampoon هجو کردن (هجویه نوشتن) 2 plot plot طرح داستانی ریختن compose compose نگاشتن (تنظیم کردن، نوشتن) co-author co-author نویسنده کتابی با …

ادامه نوشته »

انواع متن

لغات انگلیسی انواع متن 1 report report گزارش (مقاله) pamphlet pamphlet جزوه (رساله) magazine magazine مجله notice notice نقد ادبی 2 journal journal نشریه (ژورنال، مجله) newspaper newspaper روزنامه leaflet leaflet بروشور (کتابچه) paper paper روزنامه 3 oeuvre oeuvre کلیات (آثار) poem poem شعر text text متن (کتاب) codex codex …

ادامه نوشته »

انواع داستان

لغات انگلیسی انواع داستان 1 photonovel photonovel رمان تصویری (رمان گرافیکی) comic strip comic strip داستان مصور (پی‌ نما) biography biography زندگینامه dime novel dime novel رمان کیلویی (رمان امیرارسلانی) 2 anecdote anecdote حکایت (داستان کوتاه) short story short story داستان کوتاه myth myth اسطوره (افسانه) fable fable حکایت (داستان، …

ادامه نوشته »

شعر

لغات انگلیسی شعر 1 enjambement enjambement موقوف المعانی verse verse بیت (آیه، مصراع) iambus iambus وتد مجموع (یک هجای کوتاه و یک هجای بلند) lyricism lyricism سبک غنایی (خوش آهنگی، شاعرانه) 2 prosody prosody علم عروض (نوای گفتار) stanza stanza بند (شعر) (بخش) caesura caesura مکث شعری (وقفه یا سکوت …

ادامه نوشته »
Call Now Button