تفریحات

ورزش های زمستانی

لغات انگلیسی ورزش های زمستانی 1 après-ski après-ski معاشرت و سرگرمی پس از اسکی (در هتل و رستوران) bobsleigh bobsleigh سورتمه‌سُری (بابسلد) cross-country skiing cross-country skiing اسکی صحرانوردی dry slope dry slope شیب تند مخصوص تمرین اسکی 2 goggles goggles عینک (ایمنی) heli-skiing heli-skiing هلی‌اسکی (ورزش) luge luge لوژسواری (ورزش) …

ادامه نوشته »

ورزش های آبی

لغات انگلیسی ورزش های آبی 1 bodyboard bodyboard موج‌سواری روی شکم Jet Ski Jet Ski جت‌اسکی life jacket life jacket جلیقه نجات longboard longboard تخته موج‌سواری بزرگ 2 surf surf امواج غلتان surf surf موج‌سواری کردن surfboard surfboard تخته موج‌سواری (تخته مخصوص اسکی روی آب) surfing surfing موج‌سواری 3 synchronized …

ادامه نوشته »

شنا

لغات انگلیسی شنا 1 backstroke backstroke کرال پشت (شنا) bather bather شناگر swimming cap swimming cap کلاه شنا breaststroke breaststroke شنای پروانه 2 butterfly butterfly شنای پروانه chlorine chlorine کلر (شیمی) (کلرین) crawl crawl کرال (شنا) dive dive شیرجه زدن (شیرجه رفتن) 3 dive dive شیرجه diving diving شیرجه diving …

ادامه نوشته »

ورزش های پرخطر

لغات انگلیسی ورزش های پر خطر 1 abseil abseil آبسِیل (پایین آمدن از کوه با طناب) base jumping base jumping پرش با چتر یا لباس بالدار از ارتفاع (بیس جامپینگ) bungee jumping bungee jumping بانجی جامپینگ (پرش بانجی) canyoning canyoning دره‌نوردی 2 coasteering coasteering کرانه‌نوردی extreme sports extreme sports ورزش‌های …

ادامه نوشته »

ورزش های مرتبط با اسب

لغات انگلیسی ورزش های مرتبط با اسب 1 Arab Arab اسب عربی back back شرط بستن روی اسب و … backmarker backmarker آخرین نفر یا حیوان (در مسابقه) (مسابقه‌دهنده جامانده) betting shop betting shop قمارخانه 2 bit bit دهانه (افسار اسب) blinkers blinkers چشم‌بند اسب bloodstock bloodstock اسب‌های تروبرد (نژاد …

ادامه نوشته »

غواصی

لغات انگلیسی غواصی 1 aqualung aqualung دستگاه اکسیژن (در غواصی) the bends the bends درد یا تنگی نفس ناشی از کاهش ناگهانی فشار (غواصی) decompression decompression برداشت فشار (کاهش فشار هوا) deep-sea deep-sea مربوط به دریای عمیق (مربوط به اعماق دریا) 2 dive dive شیرجه زدن (شیرجه رفتن) dive dive …

ادامه نوشته »

دوچرخه سواری

لغات انگلیسی دوچرخه سواری 1 backpedal backpedal به عقب پدال زدن (دوچرخه) (به عقب راندن) bicycle bicycle دوچرخه bicycle bicycle دوچرخه‌سواری کردن bicycle clip bicycle clip گِتر (دوچرخه‌سواری) (پابند) 2 bicyclist bicyclist دوچرخه‌سوار bike bike دوچرخه bike bike دوچرخه‌سواری کردن (با دوچرخه رفتن) biker biker دوچرخه‌سوار 3 BMX BMX دوچرخه …

ادامه نوشته »

ورزش های رزمی

لغات انگلیسی ورزش های رزمی 1 aikido aikido آی‌کی‌دو (نوعی هنر رزمی ژاپنی) all-in wrestling all-in wrestling کشتی حرفه‌ای آزاد black belt black belt کمربند مشکی bout bout مسابقه (بوکس یا کشتی) 2 box box بوکس کردن (مبارزه کردن (با مشت)) boxing boxing مشت‌زنی (بوکس) dan dan دان (کاراته و …

ادامه نوشته »

قایق رانی

لغات انگلیسی قایق رانی 1 boating boating قایق‌رانی aft aft در عقب (هواپیما یا کشتی) (به سوی عقب) boat boat قایق canoe canoe قایق پارویی (کوچک و باریک) (کانو) 2 canoeing canoeing قایق‌رانی catamaran catamaran قایق دوبدنه (کاتاماران) cox cox سکاندار (در مسابقات قایق‌رانی) (هدایت‌کننده) crew crew پاروزنان (قایق‌رانی) 3 …

ادامه نوشته »

دو و میدانی

لغات انگلیسی دو و میدانی 1 athlete athlete ورزشکار athletics athletics دو و میدانی baton baton لوله (در ورزش دو و میدانی) (چوب) bronze medal bronze medal مدال برنز (مدال نفر سوم) 2 cross-country cross-country دو سراسری dash dash دو سرعت (ورزش) dead heat dead heat مسابقه با دو برنده …

ادامه نوشته »
Call Now Button