خانه / آموزش زبان انگلیسی / آموزش لغات / خانواده و مراحل زندگی

خانواده و مراحل زندگی

جدایی

لغات انگلیسی جدایی 1 settlement settlement سند (قرارداد) decree absolute decree absolute طلاق باین divorcée divorcée زن مطلقه leave leave ترک کردن (رها کردن، رفتن) 2 liaison liaison رابطه نامشروع lover lover معشوقه (معشوق) adultery adultery خیانت (زنا) affair affair رابطه‌ی نامشروع (جنسی) 3 dissolution dissolution فروپاشی (زوال، تجزیه، فسخ) …

ادامه نوشته »

مرگ

لغات انگلیسی مرگ 1 catafalque catafalque تابوت (مقبره) urn urn کوزه (ظرف (مخصوص نگهداری خاکستر مرده)) morgue morgue سردخانه rest rest آرامیده (فوت کرده) 2 sarcophagus sarcophagus تابوت دان (تابوت سنگی) ash ash خاکستر cremains cremains خاکستر inter inter دفن کردن (به خاک سپردن) 3 graveyard graveyard قبرستان (گورستان) cremate …

ادامه نوشته »

روابط عاشقانه

لغات انگلیسی روابط عاشقانه 1 kiss kiss بوسیدن lovesick lovesick عاشق (دلباخته) chemistry chemistry جذبه (کشش) kiss kiss بوسه (بوس) 2 heart heart قلب date date قرار (عاشقانه) care care اهمیت دادن liaison liaison رابطه نامشروع 3 heartstrings heartstrings احساسات عمیق (محبت عمیق) date date قرار گذاشتن (قرار (عاشقانه) گذاشتن) …

ادامه نوشته »

ازدواج

لغات انگلیسی ازدواج 1 stepchild stepchild فرزند خوانده (فرزند ناتنی) bridesmaid bridesmaid ساقدوش عروس marry marry ازدواج کردن maid of honor maid of honor ساقدوش عروس 2 wedlock wedlock ازدواج (نکاح، پیوند زناشویی) ceremony ceremony مراسم (جشن) sister-in-law sister-in-law خواهر شوهر (خواهر زن، جاری، زن برادر) speech speech سخنرانی (نطق، …

ادامه نوشته »

روابط

لغات انگلیسی روابط 1 sister-in-law sister-in-law خواهر شوهر (خواهر زن، جاری، زن برادر) partner partner شریک (زندگی) (شریک (کاری)) stepsister stepsister ناخواهری (خواهر ناتنی) cousin cousin پسر عمو/ دختر عمو/ پسر دایی/ دختر دایی/ پسر خاله/ دختر خاله/ پسر عمه/ دختر عمه (زاده) 2 stepbrother stepbrother برادر ناتنی (نابرادری) godson …

ادامه نوشته »

حیوانات خانگی

لغات انگلیسی حیوانات خانگی 1 vet vet دامپزشک hamster hamster همستر spay spay عقیم کردن (اخته کردن) domesticate domesticate اهلی کردن (رام کردن) 2 pet pet حیوان خانگی (حیوان اهلی) puppy puppy توله سگ leash leash قلاده gecko gecko مارمولک گکو (مارمولک خانگی) 3 cat cat گربه parakeet parakeet مرغ …

ادامه نوشته »

اسامی

لغات انگلیسی اسامی 1 family name family name نام خانوادگی first name first name اسم کوچک (نام) forename forename نام کوچک (اسم) Christian name Christian name نام مسیحی (نامی که بعد از غسل تعمید به کودکان میدهند) 2 pet name pet name اسم خودمانی (نشانه ی صمیمیت) middle name middle …

ادامه نوشته »

دوستان

لغات انگلیسی دوستان 1 intimate intimate صمیمی (نزدیک) soulmate soulmate نیمه گمشده (دوست صمیمی) bonhomie bonhomie صمیمیت (رفاقت) amity amity سازش (حسن تفاهم، دوستی) 2 companion companion همدم (همسفر) girlfriend girlfriend دوست دختر (دوست (مونث)) platonic platonic افلاطونی ([وابسته به عشق پاک (بدون رابطه جنسی)]) companionship companionship هم‌نشینی (مصاحبت، رفاقت) …

ادامه نوشته »

ریشه خانوادگی

لغات انگلیسی ریشه خانوادگی 1 blood blood نژاد (رگ) ancestry ancestry تبار (دودمان) forefather forefather جد (نیا) close close صمیمی (نزدیک (مجازی)) 2 forebear forebear جد (نیا) heritage heritage میراث (یادگار) heir heir وارث inherit inherit به ارث بردن 3 illegitimate illegitimate نامشروع (حرام، غیرقانونی) dynasty dynasty سلسله (خاندان) descent …

ادامه نوشته »

بزرگ کردن بچه

لغات انگلیسی بزرگ کردن بچه 1 adoption adoption فرزندخواندگی breadwinner breadwinner نان آور stay-at-home stay-at-home خانه دار raise raise بزرگ کردن 2 upbringing upbringing تربیت playpen playpen تخت نرده دار (برای بازی بچه) curfew curfew حکومت نظامی (محدودیت آمد و رفت، خاموشی) babysit babysit از بچه نگهداری کردن 3 ward …

ادامه نوشته »
Call Now Button