رسانه

تماشای تلویزیون

لغات انگلیسی تماشای تلوزیون 1 antenna antenna آنتن (اتومبیل، رادیو و …) armchair armchair مبل راحتی (صندلی دسته‌دار) the box the box تلویزیون cathode ray tube cathode ray tube لامپ پرتوی کاتدی 2 channel-hop channel-hop از این شبکه به آن شبکه کردن (تلویزیون) (مدام شبکه را عوض کردن) contrast contrast …

ادامه نوشته »

برنامه های تلویزیونی

لغات انگلیسی برنامه های تلوزیونی 1 advertisement advertisement تبلیغات (آگهی) advertising advertising تبلیغات (آگهی بازرگانی) anime anime انیمه (کارتون ژاپنی) break break وقت استراحت (وقفه، تنفس (در مدرسه و …)) 2 bulletin bulletin گزارش خبری کوتاه (رادیو یا تلویزیون) (بولتن، خلاصه آخرین رویدادها) cartoon cartoon کارتون (داستان مصور) chat show …

ادامه نوشته »

افراد در تلویزیون

لغات انگلیسی افراد در تلوزیون 1 actor actor هنرپیشه (بازیگر) actress actress هنرپیشه زن anchor anchor گوینده (خبر) (مجری (اخبار)) anchorman anchorman اخبارگو (مرد) (گوینده خبر) 2 anchorwoman anchorwoman اخبارگو (زن) (گوینده خبر) announcer announcer گوینده (رادیو و تلویزیون) broadcaster broadcaster گوینده (رادیو و تلویزیون) cameraman cameraman فیلمبردار 3 camera …

ادامه نوشته »

تولید برنامه های تلویزیونی

لغات انگلیسی تولید برنامه های تلوزیونی 1 action replay action replay صحنه آهسته (در مسابقات ورزشی) (بازپخش فوری) adapt adapt اقتباس کردن air air پخش کردن (توسط رادیو و تلویزیون) airtime airtime مدت زمان پخش (رادیو یا تلویزیون) 2 airwaves airwaves امواج رادیویی appear appear منتشر شدن (پخش شدن) Autocue …

ادامه نوشته »

فناوری رادیو

لغات انگلیسی فناوری رادیو 1 aerial aerial آنتن (رادیو و تلویزیون) airwaves airwaves امواج رادیویی amplitude amplitude دامنه نوسان (فیزیک) antenna antenna آنتن (اتومبیل، رادیو و …) 2 atmospherics atmospherics پارازیت attenuator attenuator دستگاه تضعیف‌کننده شدت سیگنال رادیویی یا شنیداری band band دامنه طول موج waveband waveband دامنه طول موج …

ادامه نوشته »

پخش رادیویی

لغات انگلیسی پخش رادیویی 1 air air پخش (رادیو و تلویزیون) air air پخش کردن (توسط رادیو و تلویزیون) airplay airplay مدت زمان پخش از رادیو و تلویزیون airtime airtime مدت زمان پخش (رادیو یا تلویزیون) 2 announce announce اعلام کردن (به اطلاع رساندن) beacon beacon راهنما (آتش، نور و …

ادامه نوشته »

افراد در رادیو

لغات انگلیسی افراد در رادیو 1 anchor anchor گوینده (خبر) (مجری (اخبار)) announcer announcer گوینده (رادیو و تلویزیون) broadcaster broadcaster گوینده (رادیو و تلویزیون) commentator commentator مفسر (حاشیه‌نویس) 2 contributor contributor نویسنده (روزنامه و مجله) (ستون‌نویس، مقاله‌نویس) correspondent correspondent گزارشگر (خبرنگار) disc jockey disc jockey دی‌جی dramatist dramatist نمایشنامه‌نویس 3 …

ادامه نوشته »

مطبوعات

لغات انگلیسی مطبوعات 1 above-the-fold above-the-fold واقع در قسمت بالایی صفحه اول (روزنامه) back issue back issue نسخه قدیمی (روزنامه و مجله) banner headline banner headline سرتیتر خبر (روزنامه) (تیتر اصلی خبری) below-the-fold below-the-fold واقع در قسمت پایینی صفحه (روزنامه و وب‌سایت) 2 Berliner Berliner برلینی (قطع روزنامه) broadsheet broadsheet …

ادامه نوشته »

افراد در روزنامه نگاری

لغات انگلیسی افراد در روزنامه 1 advice columnist advice columnist نویسنده ستون مشاوره (روزنامه و مجله) censor censor سانسورچی (مامور سانسور) city editor city editor روزنامه‌نگار اخبار محلی (امریکا) (روزنامه‌نگار اخبار مالی (بریتانیا)) columnist columnist ستون‌‌نویس (روزنامه) 2 cub reporter cub reporter روزنامه‌نگار جوان و تازه‌کار (خبرنگار جوان و تازه‌کار) …

ادامه نوشته »

روزنامه نگاری

لغات انگلیسی روزنامه نگاری 1 advice column advice column ستون مشاوره (روزنامه) agony column agony column ستون مشاوره (در مجلات و روزنامه) anchor anchor گوینده (خبر) (مجری (اخبار)) article article مقاله 2 backstory backstory پیشینه شخصیت‌های سینمایی و داستانی (پیشینه داستان) blaze blaze منتشر کردن (خبر) (جار زدن، با سر …

ادامه نوشته »
Call Now Button