مذهب و سیاست

انواع اعتقادات

لغات انگلیسی انواع اعتقادات 1 absolutism absolutism حکومت مطلقه (نظام سلطه استبدادی) afterlife afterlife زندگی پس از مرگ (جهان آخرت) amish amish آمیش (فرقه‌ای مسیحی) anglican anglican عضو کلیسای انگلیکن 2 animism animism روح‌باوری (جان‌گرایی) ashkenazi ashkenazi اشکنازی (گروهی از یهودیان) atheism atheism خداناباوری (بی‌خدایی) baptist baptist تعمیددهنده (باپتیست) 3 …

ادامه نوشته »

متون مذهبی

لغات انگلیسی متون مذهبی 1 bible bible انجیل (کتاب مقدس مسیحیان) commandment commandment فرمان‌های ده فرمان (متون مذهبی) epistle epistle رساله (انجیل) (رقعه) gospel gospel انجیل 2 koran koran قرآن ([کتاب مقدس مسلمانان]) new testament new testament عهد جدید old testament old testament عهد عتیق parable parable داستان اخلاقی (مثل، …

ادامه نوشته »

اماکن مذهبی

لغات انگلیسی اماکن مذهبی 1 deconsecrate deconsecrate تقدس زدایی کردن madrasa madrasa مدرسه (محل تدریس اسلام) mosque mosque مسجد vault vault سردابه 2 parsonage parsonage خانه کشیش (در ساختمان کلیسا) gurdwara gurdwara گردواره (گورودر) stained glass stained glass شیشه‌رنگی (شیشه نقشینه) graveyard graveyard قبرستان (گورستان) 3 flying buttress flying buttress …

ادامه نوشته »

افراد مذهبی

لغات انگلیسی افراد مذهبی 1 abbess abbess راهبه اعظم (سرپرست صومعه، سر راهبه) abbot abbot راهب اعظم (سر راهب، سرپرست صومعه) acolyte acolyte دستیار کشیش amish amish آمیش (فرقه‌ای مسیحی) 2 Anglican Church Anglican Church کلیسای انگلیکن (شاخه‌ای در مسیحیت) archbishop archbishop اسقف اعظم ascetic ascetic مرتاضانه (زاهدانه) ashkenazi ashkenazi …

ادامه نوشته »

اشیای مذهبی

لغات انگلیسی اشیای مذهبی 1 altar altar محراب (میز عشای ربانی) buibui buibui نوعی چادر و پوشیه (مسلمانان) burka burka برقع (پوشش اسلامی) cassock cassock ردای کشیش‌ها (لباس بلند و سیاه کشیش‌ها) 2 chador chador چادر chalice chalice جام (ظرف نوشیدن) cross cross صلیب crucifix crucifix تندیس عیسی بر صلیب …

ادامه نوشته »

اعیاد و جشن های مذهبی

لغات انگلیسی اعیاد و جشن های مذهبی 1 all saints’ day all saints’ day عید مقدسان (مسیحیت) all souls’ day all souls’ day روز ارواح درگذشته (مسیحیت) ascension day ascension day جشن عروج (مسیحیت) (پنج‌شنبه مقدس) ash wednesday ash wednesday چهارشنبه خاکستر (اولین روز چله روزه مسیحیان) 2 bon bon …

ادامه نوشته »

مراسم های مذهبی

لغات انگلیسی مراسم های مذهبی 1 baptism baptism غسل تعمید ((مراسم) غسل تعمید) baptismal baptismal مربوط به غسل تعمید baptize baptize غسل تعمید دادن ((بوسیله غسل تعمید) نامگذاری شدن) bar mitzvah bar mitzvah یک جشن یهودی (مشابه جشن تکلیف) (جشن 13 سالگی پسران یهودی) 2 bat mitzvah bat mitzvah جشن …

ادامه نوشته »

دیدگاه های سیاسی و نظام ها

لغات انگلیسی دیدگاه های سیاسی و نظام ها 1 absolutism absolutism حکومت مطلقه (نظام سلطه استبدادی) anarchism anarchism اقتدارگریزی (آنارشیسم، نظام سیاسی بدون دولت) anarchist anarchist دولت ستیز (مخالف وجود هر نوع دولت و نظام حاکم) apolitical apolitical غیرسیاسی (بی‌علاقه به امور سیاسی) 2 capitalism capitalism نظام سرمایه‌داری (اقتصاد) (کاپیتالیسم) …

ادامه نوشته »

مجلس

لغات انگلیسی مجلس 1 back bench back bench عقبه حزبی (در پارلمان انگلستان) (عقب‌نشین) bill bill لایحه bench bench مسند (کرسی، جایگاه) act act قانون 2 capitol capitol کاخ کنگره آمریکا (ساختمان کاپیتول) chamber chamber مجلس (نشستگاه) debate debate مناظره (بحث) debate debate مورد بحث قرار دادن (مباحثه کردن) 3 …

ادامه نوشته »

روابط بین الملل

لغات انگلیسی روابط بین الملل 1 alliance alliance اتحاد (معاهده، پیمان) allied allied متحد (هم‌پیمان) ally ally دوست (متحد، هم پیمان) arena arena عرصه (گود، پهنه، حوزه) 2 arms control arms control کنترل تسلیحات bilateral bilateral دو جانبه (دو بخشی) bloc bloc گروه سیاسی هم‌پیمان (گروه سیاسی هم‌دست) border border …

ادامه نوشته »
Call Now Button