آموزش و تحصیل

امتحانات و ارزشیابی

لغات انگلیسی آموزش و تحصیل لغات انگلیسی امتحانات و ارزشیابی 1 grade grade نمره دادن practical practical امتحان عملی take take (امتحان) دادن practice practice تمرین کردن 2 text text متن (کتاب) entrant entrant داوطلب (آزمون) memorize memorize حفظ کردن (به خاطر سپردن) weighting weighting نمره (امتیاز، ارزش) 3 assess …

ادامه نوشته »

دسترسی به آموزش

لغات انگلیسی دسترسی به آموزش 1 intake intake ظرفیت پذیرش admit admit پذیرفتن (راه دادن، پذیرش کردن، بستری شدن) suspension suspension تعلیق (اخراج موقت) grant grant کمک هزینه (تحصیلی و …) 2 absenteeism absenteeism غیبت (از کار گریزی) bursary bursary بورسیه (کمک هزینه تحصیلی) expel expel اخراج کردن (بیرون کردن) …

ادامه نوشته »

افراد مشغول در دانشگاه

لغات انگلیسی افراد مشغول در دانشگاه 1 entrant entrant جدیدالورود (ورودی) graduate graduate فارغ‌التحصیل (دانش‌آموخته) freshman freshman دانشجوی سال اولی major major رشته 2 chancellor chancellor رئیس دانشگاه alumnus alumnus دانش آموخته (فارغ التحصیل) undergraduate undergraduate دانشجوی لیسانس (دانشجوی مشغول به تحصیل) dean dean رئیس دانشکده 3 lector lector مدرس …

ادامه نوشته »

زندگی دانشجویی

لغات انگلیسی زندگی دانشجویی 1 hall of residence hall of residence خوابگاه fresher fresher دانشجوی جدیدالورود (دانشجوی ترم اولی) gap year gap year (سال های) پشت کنکور (سالهای فاصله) access course access course دوره کمک آموزشی 2 application application تقاضا (درخواست) affiliate affiliate شعبه (شرکت وابسته) society society انجمن (گروه، …

ادامه نوشته »

مسیرهای ادامه تحصیل

لغات انگلیسی مسیرهای ادامه تحصیل 1 summer school summer school مدرسه ی تابستانی (دانشگاه تابستانی) access course access course دوره کمک آموزشی interdisciplinary interdisciplinary بین رشته ای humanity humanity علوم انسانی 2 research research پژوهش کردن (تحقیق انجام دادن) foundation course foundation course درس پایه (درس اجباری) course course دوره …

ادامه نوشته »

موسسات آموزش عالی

لغات انگلیسی موسسات آموزش عالی 1 university university دانشگاه state university state university دانشگاه دولتی community college community college کالج منطقه‌ای (کالج دوساله، کالج شهر) business school business school مدرسه کسب و کار 2 academy academy آکادمی (آموزشگاه، هنرکده، انجمن ادبی (علمی یا هنری)) law law قانون (علم حقوق، حقوق) …

ادامه نوشته »

امتحانات و مدارک دانشگاهی

لغات انگلیسی امتحانات و مدارک دانشگاهی 1 credit credit واحد (درسی) humanity humanity علوم انسانی honor honor کلاس پیشرفته (کلاس اضافی) GMAT GMAT آزمون ورودی دوره ی فوق لیسانس مدیریت 2 mortar board mortar board کلاه فارغ التحصیلی program program برنامه postdoctoral postdoctoral پسادکتری (فوق دکترا) viva voce viva voce …

ادامه نوشته »

انواع مدرسه

لغات انگلیسی انواع مدرسه 1 public school public school مدرسه دولتی vocational school vocational school هنرستان (مدرسه فنی و حرفه ای)‎ middle school middle school مدرسه راهنمایی catchment area catchment area منطقه تحت پوشش (برای خدمات بهداشتی و دولتی) 2 grade school grade school دبستان (مدرسه ابتدایی) K-12 K-12 نظام …

ادامه نوشته »

آموزش و یادگیری

لغات انگلیسی آموزش و یادگیری 1 fee fee شهریه (هزینه) grade grade نمره study study درس خواندن (مطالعه کردن، آموختن، آموزش دیدن) knowledge knowledge دانش 2 bursary bursary بورسیه (کمک هزینه تحصیلی) evening class evening class کلاس عصر (کلاس شبانه) dropout dropout ترک تحصیل کرده (دانش آموز یا دانشجوی انصرافی) …

ادامه نوشته »

رشته ها و کتاب های درسی

لغات انگلیسی رشته ها و کتاب های درسی 1 chemistry chemistry شیمی (خواص شیمیایی) economics economics علم اقتصاد (اقتصاد) history history تاریخ (تاریخچه) biology biology زیست شناسی 2 subject subject موضوع (مبحث، درس) extra-curricular extra-curricular فوق برنامه elective elective اختیاری media studies media studies مطالعات رسانه 3 psychology psychology روانشناسی …

ادامه نوشته »
Call Now Button