فناوری

وب سایت

لغات انگلیسی وب سایت 1 address address نشانی (آدرس) banner ad banner ad تبلیغات اینترنتی (در بالا و گوشه صفحه) chat room chat room اتاق گفتگو (کامپیوتر) (اتاق چت) cookie cookie کوکی اچ‌تی‌تی‌پی 2 DOI DOI نشانگر دیجیتالی شی (شناسانه برنمود رقمی) domain domain دامنه (رایانه، ریاضی) domain name domain …

ادامه نوشته »

استفاده از اینترنت

لغات انگلیسی استفاده از اینترنت 1 account account حساب کاربری (اینترنت) address bar address bar نوار آدرس (فیلد متنی) ADSL ADSL اینترنت پرسرعت ADSL (خط اشتراک دیجیتال نامتقارن) anonymize anonymize گمنام سازی کردن (داده) 2 bandwidth bandwidth پهنای باند bookmark bookmark نشانک (چوب الف، نشانه (رایانه)) browse browse جست و …

ادامه نوشته »

شبکه های اجتماعی

لغات انگلیسی شبکه های اجتماعی 1 blogosphere blogosphere حوزه وبلاگ‌نویسی (مجموعه وبلاگ‌ها) bulletin board bulletin board سیستم تابلوی اعلانات (اینترنت) chat chat حرف زدن (گپ زدن، چت کردن) chat room chat room اتاق گفتگو (کامپیوتر) (اتاق چت) 2 citizen journalism citizen journalism شهروند خبرنگاری clickjacking clickjacking کلیک دزدی (کلاهبرداری اینترنتی) …

ادامه نوشته »

ایمیل

لغات انگلیسی ایمیل 1 account account حساب کاربری (اینترنت) address address نشانی (آدرس) address book address book دفترچه آدرس attach attach ضمیمه کردن (الصاق کردن) 2 attachment attachment پیوست (ضمیمه) bounce bounce برگشت خوردن (ایمیل) (ارسال نشدن) carpet-bomb carpet-bomb بمباران کردن (تبلیغاتی) (ایمیل تبلیغاتی فرستادن به حجم زیادی از مردم) …

ادامه نوشته »

پیام کوتاه

لغات انگلیسی پیام کوتاه 1 AFAIK AFAIK تا جایی که من خبر دارم (در پیامک) BF BF دوست پسر BFF BFF بهترین دوست (صمیمی‌ترین دوست) BRB BRB الان برمی‌گردم (در پیام کوتاه) 2 DD DD دختر عزیزم (در پیام کوتاه) DW DW همسر عزیزم (در پیام کوتاه) emoticon emoticon شکلک …

ادامه نوشته »

خدمات تلفن

لغات انگلیسی خدمات تلفن 1 alarm call alarm call تماس تلفنی بیدارباش (هتل) area code area code پیش شماره (تلفن) (کد منطقه) blue pages blue pages لیست شماره تماس ادارات و وزارتخانه‌ها caller ID caller ID دستگاه شماره انداز تلفن 2 call-in call-in برنامه تلفنی (رادیو و تلویزیون) call waiting …

ادامه نوشته »

تماس تلفنی گرفتن

لغات انگلیسی تماس تلفنی گرفتن 1 area code area code پیش شماره (تلفن) (کد منطقه) give somebody a bell give somebody a bell به کسی زنگ زدن give somebody a buzz give somebody a buzz به کسی زنگ زدن call call تماس (تلفنی) 2 call call زنگ زدن (تماس گرفتن، …

ادامه نوشته »

ابزارهای ارتباطی

لغات انگلیسی ابزارهای ارتباطی 1 beep beep با پیجر کسی تماس گرفتن answering machine answering machine پیام گیر (تلفن) beeper beeper دستگاه پیجر بوقی (بیپر) bleep bleep به پیجر کسی تماس گرفتن 2 bleeper bleeper دستگاه پیجر call box call box باجه تلفن عمومی (کیوسک تلفن) cardphone cardphone تلفن عمومی …

ادامه نوشته »

بازی های کامپیوتری

لغات انگلیسی بازی های کامپیوتری 1 achievement achievement دستاورد (موفقیت) adventure game adventure game بازی کامپیوتری ماجراجویی avatar avatar آواتار (اینترنت) (چهرک (تصویر کاربران)) camp camp اردو زدن (چادر زدن، کمپ زدن) 2 cheat cheat تقلب کردن computer game computer game بازی رایانه‌ای cutscene cutscene میان پرده بین مراحل بازی …

ادامه نوشته »

استفاده از کامپیوتر

لغات انگلیسی استفاده از کامپیوتر 1 alt key alt key کلید آلت (کیبورد) (کلید دگرساز) backslash backslash علامت    backspace backspace کلید بک‌اسپیس (کیبورد کامپیوتر) (کلید پاک‌کن، پس‌بر) backspace backspace بک‌اسپیس زدن (کیبورد کامپیوتر) 2 click click کلیک کردن click click کلیک computing computing رایانش ([استفاده و کاربری از رایانه]) …

ادامه نوشته »
Call Now Button