دسته بندی ها
بزن بریم

خدمات تلفن

لغات انگلیسی خدمات تلفن

1

alarm call

alarm call

تماس تلفنی بیدارباش (هتل)

area code

area code

پیش شماره (تلفن) (کد منطقه)

blue pages

blue pages

لیست شماره تماس ادارات و وزارتخانه‌ها

caller ID

caller ID

دستگاه شماره انداز تلفن
2

call-in

call-in

برنامه تلفنی (رادیو و تلویزیون)

call waiting

call waiting

انتظار تماس (پشت خطی)

careline

careline

شماره مرکز ارتباط با مشتریان

chatline

chatline

مرکز تماس و مشاوره
3

cold-calling

cold-calling

تماس تبلیغاتی

communication

communication

ارتباط (معاشرت)

conference call

conference call

کنفرانس تلفنی (تماس تلفنی چند نفره)

courtesy call

courtesy call

تماس با مشتری (برای نظرسنجی درباره میزان رضایت از محصول)
4

dialling code

dialling code

پیش‌شماره تلفنی

direct dialling

direct dialling

خط تلفن مستقیم (بدون نیاز به اپراتور)

direct marketing

direct marketing

بازاریابی مستقیم (فروش بلاواسطه)

directory enquiries

directory enquiries

راهنمای مشترکین تلفن (118)
5

disconnect

disconnect

قطع کردن (تلفن و ...) ((از برق) کشیدن، جدا کردن))

ex-directory

ex-directory

خارج از دفترچه راهنمای تلفن (خصوصی (شماره تلفن))

freephone

freephone

شماره تلفن رایگان (تلفنی که برای تماس‌گیرنده رایگان است)

helpline

helpline

خط تلفنی راهنمایی و مشاوره
6

hotline

hotline

خط تلفن ویژه (تلفن اضطراری)

local call

local call

تماس داخلی (تماس محلی)

operator

operator

اپراتور (متصدی)

person-to-person

person-to-person

از طریق اپراتور (تماس تلفنی)
7

reverse-charge

reverse-charge

با سرویس میزبان (تماس گرفتن)

ringback

ringback

اطلاع‌دهنده آزاد شدن خط تلفن

skype

skype

اسکایپ

STD

STD

خدمات تماس مستقیم به خارج از کشور (بدون اپراتور)
8

talk radio

talk radio

برنامه تلفنی رادیویی

teleconference

teleconference

دورسخنی (کنفرانس از راه دور)

telephone banking

telephone banking

بانکداری موبایل

telesales

telesales

فروش تلفنی (بازاریابی تلفنی)
9

teleshopping

teleshopping

بازاریابی تلویزیونی

toll

toll

اضافه هزینه

trace

trace

رد چیزی یا کسی را) پیدا کردن (دنبال کردن، تعقیب کردن)

unlisted

unlisted

خارج از دفترچه راهنمای تلفن (خصوصی، لیست نشده (شماره تلفن))
10

voicemail

voicemail

پست صوتی (پیام صوتی، پیغامگیر)

white pages

white pages

کتابچه راهنمای تلفن

yellow pages

yellow pages

صفحات آگهی دفترچه تلفن (دفترچه تلفن شرکت‌های خدماتی)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *