انواع متن

لغات انگلیسی انواع متن

1

report

report

گزارش (مقاله)

pamphlet

pamphlet

جزوه (رساله)

magazine

magazine

مجله

notice

notice

نقد ادبی
2

journal

journal

نشریه (ژورنال، مجله)

newspaper

newspaper

روزنامه

leaflet

leaflet

بروشور (کتابچه)

paper

paper

روزنامه
3

oeuvre

oeuvre

کلیات (آثار)

poem

poem

شعر

text

text

متن (کتاب)

codex

codex

دفتر نامه (دست‌ نوشته، نسخه خطی)
4

column

column

ستون (نوشتاری)

book

book

کتاب

novel

novel

رمان

excerpt

excerpt

گزیده (گلچین)
5

passage

passage

متن

letter

letter

نامه

fanzine

fanzine

طرفدار نامه

note

note

یادداشت
6

monograph

monograph

تک‌ نگاری (ویژه نگاشت)

review

review

نقد (نقد و بررسی)

همچنین ببینید

عناصر داستان

لغات انگلیسی عناصر داستان 1 description description توصیف (شرح) narrator narrator راوی (گوینده داستان) prose …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button