دسته بندی ها
بزن بریم

رشته ها و کتاب های درسی

لغات انگلیسی رشته ها و کتاب های درسی

1

chemistry

chemistry

شیمی (خواص شیمیایی)

economics

economics

علم اقتصاد (اقتصاد)

history

history

تاریخ (تاریخچه)

biology

biology

زیست شناسی
2

subject

subject

موضوع (مبحث، درس)

extra-curricular

extra-curricular

فوق برنامه

elective

elective

اختیاری

media studies

media studies

مطالعات رسانه
3

psychology

psychology

روانشناسی

home economics

home economics

هنرهای خانه داری

RE

RE

تعلیمات دینی

geography

geography

جغرافیا (جغرافی)
4

science

science

علوم

philosophy

philosophy

فلسفه

ICT

ICT

فناوری اطلاعات و ارتباطات

drama

drama

نمایش(نامه) (هنر نگارش و به صحنه آوری و بازی در نمایش نامه)
5

elective

elective

درس اختیاری (واحد اختیاری)

sociology

sociology

علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی)

Chinese

Chinese

چینی

optional

optional

اختیاری
6

PE

PE

تربیت بدنی

English

English

زبان انگلیسی (اهل انگلیس)

course

course

دوره (آموزشی) (درس)

performing arts

performing arts

هنرهای نمایشی
7

DT

DT

فناوری اطلاعات و طراحی

compulsory

compulsory

اجباری

mathematics

mathematics

ریاضی

classic

classic

ادبیات باستانی یونان و روم
8

physics

physics

فیزیک

curriculum

curriculum

برنامه آموزشی

German

German

آلمانی (زبان آلمانی)

art

art

هنر
9

free period

free period

وقت آزاد (ساعت بیکاری)

business studies

business studies

علوم تجاری
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *