دسته بندی ها
بزن بریم

دو و میدانی

لغات انگلیسی دو و میدانی

1

athlete

athlete

ورزشکار

athletics

athletics

دو و میدانی

baton

baton

لوله (در ورزش دو و میدانی) (چوب)

bronze medal

bronze medal

مدال برنز (مدال نفر سوم)
2

cross-country

cross-country

دو سراسری

dash

dash

دو سرعت (ورزش)

dead heat

dead heat

مسابقه با دو برنده (مسابقه با نتیجه تساوی)

discus

discus

دیسک (در ورزش پرتاب دیسک)
3

dope

dope

داروی نیروزا

enter

enter

شرکت کردن (نام‌نویسی کردن)

field event

field event

ورزش میدانی

finishing line

finishing line

خط پایان
4

front runner

front runner

نفر جلو (مسابقات) (نفر پیشتاز)

gold medal

gold medal

مدال طلا

grandstand finish

grandstand finish

پایان هیجان‌انگیز (مسابقات) (پایان نفس‌گیر)

gun

gun

شلیک آغاز (تیر شروع)
5

hammer

hammer

پرتاب چکش

heat

heat

دوره مقدماتی (مسابقه) (دوره)

heptathlon

heptathlon

هفت‌گانه (دو و میدانی)

the high jump

the high jump

پرش ارتفاع (دو و میدانی)
6

hurdle

hurdle

مانع (در مسابقات ورزشی)

hurdles

hurdles

دو بامانع

hurdler

hurdler

دونده دو بامانع (اسب یا سگ مخصوص پرش از مانع)

javelin

javelin

نیزه (ورزش)
7

jump

jump

پرش

lane

lane

لاین (دو و میدانی، شنا و ...)

lead

lead

پیشتاز پیشگام

leader

leader

پیشتاز (پیشگام)
8

leg

leg

مرحله (بازی یا مسابقه) (بخش)

length

length

طول استخر

the long jump

the long jump

پرش طول

marathon

marathon

ماراتون (مسابقه دو 42 کیلومتری)
9

middle-distance

middle-distance

نیمه‌استقامت

Olympic

Olympic

المپیک ([وابسته به بازی‌های المپیک])

outsider

outsider

فرد ضعیف/کم‌شانس در یک مسابقه (آن تیم یا فردی که انتظار برد از او نمی‌رود)

outstrip

outstrip

پشت سر گذاشتن (رقیب) (پیشی گرفتن)
10

pace

pace

سرعت

pace

pace

سرعت چیزی را تنظیم کردن

pacemaker

pacemaker

پیشگام (پیشتاز)

pack

pack

افراد پشت نفر اول (مسابقه)
11

the Paralympics

the Paralympics

پارالمپیک

pentathlon

pentathlon

پنج‌گانه (مسابقه)

photo finish

photo finish

نتیجه بسیار نزدیک (مسابقه)

pip

pip

با فاصله بسیار کم شکست دادن
12

the pole vault

the pole vault

پرش با نیزه

record

record

رکورد

record holder

record holder

رکورددار (دارنده رکورد)

relay

relay

مسابقه امدادی
13

runner

runner

دونده

runner-up

runner-up

نفر دوم (مسابقه) (تیم دوم)

shot

shot

وزنه (پرتاب وزنه)

the shot-put

the shot-put

پرتاب وزنه (ورزش)
14

silver medal

silver medal

مدال نقره

sprint

sprint

دو سرعت (مسابقه)

sprint

sprint

با سرعت دویدن

starter

starter

آغازگر (مسابقه)
15

starting blocks

starting blocks

تخته آغاز (مسابقه دو)

starting pistol

starting pistol

تپانچه شروع‌کننده مسابقه

stayer

stayer

مسابقه‌دهنده با استقامت (اسب و ...)

steeplechase

steeplechase

مسابقه اسب‌دوانی با مانع
16

steroid

steroid

استرویید (نوعی لیپید)

stopwatch

stopwatch

کرنومتر

straggler

straggler

فرد یا حیوان از گروه عقب مانده (عقب‌مانده (از گروه)، آخرین نفر)

tetrathlon

tetrathlon

چهارگانه (مسابقه)
17

time trial

time trial

تایم تریل (دوچرخه‌سواری و ...) (مسابقه تک به تک)

track

track

زمین (مسابقه)

track event

track event

مسابقه (وابسته به) دو

the triple jump

the triple jump

پرش سه‌گام
18

unplaced

unplaced

جز سه نفر اول نبودن (مسابقه)

water jump

water jump

مانع (در مسابقه پرش)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *